Benešovka

Autor: Jirka Havel <jirkastachy(at)seznam.cz>, Téma: Děti, Vydáno dne: 30. 07. 2007

Noční pohár v požárním útoku mladých hasičů

v Benešově HořeV sobotu 21. července pořádal SDH Benešova Hora 1. ročník nočního poháru v požárním útoku dětí. Jedná se o historicky první noční soutěž pro děti v našem okrese, a možná i jinde, a tak jsme i my s naším družstvem u toho nesměli chybět.
Jelikož zde byla možnost i přespat, sbalili jsme proto stany a v poledne před soutěží vyrazili.
Mysleli jsme si, že budeme první, ale po příjezdu jsme zjistili, že pár stanů již na místě stojí. Vybrali jsme příhodné místo a postavili našich 5 stanů. Po problémech, kdy jsme zjistili, že nám chybí pár kolíků, se nakonec vše podařilo a byli jsme tedy ubytovaní.
V tuto sobotu panovalo obrovské horko, tak jsme se rozhodli dojít ještě před soutěží vykoupat k nedalekému rybníku v Úbislavi. Tam jsme se dost vyřádili a na pátou hodinu se vrátili zpět.
Dali jsme si lehkou večeři a šli se připravovat na soutěž, která začínala oficiálně ve 20:00 hod. Při tomto bohužel jedna naše členka padla tak nešťastně, že lékařka přítomná na místě zakázala její účast v soutěži s podezřením na otřes mozku. Ten se naštěstí po další kontrole nepotvrdil, ale soutěžit přesto nemohla. Museli jsme proto družstva trochu překopat a strojníka v obou družstvech musel dělat dospělý.
Po nástupu jsme se šli okamžitě připravit k základně, jelikož naše družstva startovala jako třetí a páté. V prvním družstvu jsme měli na levém proudu úplného nováčka, a to bylo i vidět při samotném útoku. Po malém zmatku na základně nakonec vše vyřešil, ale výsledný čas stačil ,,pouze“ na 4.místo celkově.Druhé družstvo mělo naopak problémy na pravém proudu, kdy se podařilo spojit proudnici jen na jeden ozub a s rozpojením tohoto musel pomoci dospělý.
Druhé družstvo obsadilo nakonec konečné 5. místo. Nutno podotknout, že děti si z toho nic nedělaly a byly naprosto uneseny atmosférou soutěže. O nočních soutěžích zatím slyšely jen z vyprávění dospělých a hrozně ji chtěly také zažít. To se jim nakonec díky hasičům z Hory Benešovy podařilo a připadaly si trochu jako velcí hasiči, kteří mají nočních soutěží daleko více.
Po celý večer byla za okolními kopci vidět bouřka, ale Benešovce jako by se vyhýbala. Suché počasí vydrželo po celou dobu soutěže a zhruba půl hodiny po vyhlášení, které bylo kolem půlnoci, se strhla průtrž i zde. Sbalili jsme proto rychle věci z našich stanů, naložili je do Avie a odjeli přespat do naší hasičárny. Stany jsme ponechali svému osudu na místě.
Ráno jsme se v klidu nasnídali a odjeli zpět do Benešovky sbalit stany. Věci, které jsme ve spěchu nechali ve stanech byli úplně promočené a dali jsme si zapravdu, že jsme udělali dobře, když jsme se rozhodli odjet. Přišli jsme tak bohužel o soutěž vedoucích, která pokračovala po skončení soutěže dětí.
Když jsme vše sbalili, rozjeli jsme se domů s tím, že na příští ročník této soutěže se vypravíme zase. Snad nám i pořadatelům, kterým patří naše díky i obdiv za nádhernou soutěž,bude příště přát lepší počasí.
Na závěr bych chtěl jen podotknout,že bych se pro příští ročníky přimlouval za osvětlení parkoviště a schodů ke stanovému táboru. Jinak byla soutěž připravena a zvládnuta velice dobře. Výborná byla i účast, maso, klobásky i pití.